Drepturile de autor 2022-12-16T10:41:11+00:00

Termenii legali privind drepturile de autor simfonialalelelor.ro pentru simfonialalelelor.ro

Toate informatiile si materialele folosite in acest site sunt rezervate in exclusivitate simfonialalelelor.ro

Folosirea oricarui text, imagine, material, fisier sau obiect de constructie din acest site in alte scopuri decat cele necomerciale si cele specificate in site fara acordul scris al simfonialalelelor.ro este interzisa fiind protejate de legea dreptului de autor.
Acest site are drept scop informarea dvs. in ceea ce priveste activitatea curenta a companiei, accesarea acestui site fiind libera.
Informatiile si materialele cuprinse in acest site pot fi modificate sau schimbate de catre simfonialalelelor.ro fara o notificare prealabila.
Datele referitoare la alte companii sunt folosite cu acordul expres al tuturor partilor implicate si pot fi schimbate sau modificate oricand la cererea acestora.
Prin accesarea, afisarea si folosirea acestui site, dvs acceptati implicit si neconditionat urmatorii termeni si conditii:
Continutul acestui site este protejat de legea drepturilor de autor, cu exceptie in cazurile specificate in text, iar folosirea informatiei se va putea face numai cu respectarea integrala a acestor termeni si conditii. simfonialalelelor.ro nu garanteaza ca folosirea informatiilor in acest site nu va aduce atingeri unor terte parti.

simfonialalelelor.ro, in limita posibilului, va actualiza informatiile, dar nu acorda nici o garantie asupra acuratetii acestora si nu isi asuma nici o obligatie sau responsabilitate pentru erorile sau omisiunile din continutul acestui site.

Sunteti de acord sa despagubiti si sa protejati simfonialalelelor.ro, partenerii si angajatii de orice pretentii sau cereri, inclusiv cheltuieli de judecata sau onorarii pentru avocati, facute de o terta persoana sau organizatie datorita folosirii pe cont prorpiu a informatiilor si materialelor acestui site si violarii oricaror drepturi ale acelui tert. Accesarea acestui site o faceti exclusiv pe riscul dvs.

simfonialalelelor.ro sau o alta parte implicata in crearea, producerea sau furnizarea acestui site nu este raspunzatoare pentru nici un prejudiciu direct, accidental, indirect sau deliberat cauzat de accesarea site-ului. De asemenea nu este raspunzatoare pentru nici un prejudiciu adus echipamentului dvs, inclusiv de infectarea cu virusi, cauzat de accesarea, folosirea sau afisarea acestui site sau de descarcarea oricaror informatii, incluzant text, imagini, materiale, de pe acesta.

Sunteti de acord ca acest site si orice obiect sau material aflat in el contin informatii confidentiale si aflate sub drept de proprietate si sunt protejate de legile privind dreptul de proprietate intelectuala, industriala si alte legi aplicabile.

simfonialalelelor.ro prin acest site va pune la dispozitie informatii in format digital (text si imagini) cu conditia sa nu (si sa nu permiteti oricarei terte parti) copiati, modificati, creati o varianta derivata, incercati in nici un fel sa aflati codul sursa a programelor folosite, vindeti, desemnati sau cedati dreptul de folosinta catre o terta parte, acordati sau transferati in orice mod, orice drept in programele companiei. Sunteti de acord sa nu modificati programele in nici un mod, sau sa folositi versiuni modificate ale programelor.

Toate materialele si informatiile transmise de catre dvs prin intermediul acestui site, e-mail sau alte metode vor fi tratate ca neconfidentiale si neproprietare si pot fi folosite de catre simfonialalelelor.ro in orice scop dorit, inclusiv in dezvoltarea, executia si plasarea produselor sale.

Toate link-urile existente referitoare la alte site-uri nu sunt verificate in continutul lor in totalitate de catre simfonialalelelor.ro, accesul la site-uri facandu-se pe riscul dvs.

Afirmati in mod expres ca ati luat cunostinta si sunteti de acord ca nu aveti permisiunea de a transmite prin intermediul acestui site nici un fel de materiale ilicite, defaimatoare, calomnioase, amenintatoare, obscene, scandaloase, incitatoare, pornografice, profanatoare sau orice alt fel de materiale care contituie sau pot fi catalogate ca ofensa adusa unor persoane fizice sau juridice, care implica raspunderea civila sau care incita la incalcarea legilor statului.

Pentru a contacta simfonialalelelor.ro va rugam sa accesati simfonialalelelor.ro/Contact/